Styrelsen

ÅBK:s styrelse består för närvarande av

Ordförande Tom Lindberg Lokegatan 8 261 62 Glumslöv
Mobiltel: 0761-188548

Vice ordförande Bertil Strandman Myrstigen 9 261 72
Mobiltel: 0707-454135

Sekreterare  Ulf Carlsson  Jöns Eriks väg 12  26162 Glumslöv 
Mobiltel: 0760-242443

Kassör   Anders Bolmén  Ålabodstranden 73  26163  Glumslöv  
Mobiltel: 0706-476151

Ledamöter Per Carlsson, Göran Ahlgren
Karl Lindvall, Mats Mattsson

Länk till klubbens stadgar: Klubbens stadgar