Om Båtklubben

Ålabodarnas båtklubb bildades 1985 och har idag omkring 70 medlemmar. Klubbens syfte  är bl.a att ”tillvarata medlemmarnas intressen och verka för deras trevnad”. Så t ex ordnar klubben varje höst och vår de praktiska detaljerna kring båtupptagning och sjösättning.

Fester och klubbseglingar är andra aktiviteter som hittills har stått på klubbens program.Vid års och höstmötena har vi erbjudit gästföreläsningar från b la Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet. Filmvisning och reseberättelser från utlands-seglingar har också förekommit.

Mest uppskattat är dock kamratgemenskapen och utbyte av tips och erfarenheter när det gäller båtlivet.

Klubben äger  också en mindre klubbstuga som kan användas av medlemmarna. Läs mer här.

I medlemsavgiften ingår att medlemmarna får Svenska Båtunionens medlemstidning ”Båtliv” som utkommer 6 nummer per år. Medlemskapet ger också möjlighet att teckna en förmånlig båtförsäkring genom Svenska Sjö, Båtägarnas Egen Försäkring. Andra försäkringsbolag lämnar ofta rabatt på premien för den som är medlem i en båtklubb.

Vill du veta mer om Ålabodarnas båtklubb eller bli medlem, kontakta någon i styrelsen eller använd vårt kontaktformulär. där du skriver ditt namn och ärende samt e-postadress.