Om Båtklubben

Ålabodarnas båtklubb bildades 1985 och har idag 76 medlemmar. Klubbens syfte  är b la att “tillvarata medlemmarnas intressen och verka för deras trevnad”. Så t ex ordnar klubben varje höst och vår de praktiska detaljerna kring båtupptagning och sjösättning.

Fester och klubbseglingar är andra aktiviteter som hittills har stått på klubbens program.Vid års och höstmötena har vi erbjudit gästföreläsningar från b la Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet. Filmvisning och reseberättelser från utlands-seglingar har också förekommit.

Mest uppskattat är dock kamratgemenskapen och utbyte av tips och erfarenheter när det gäller båtlivet.

Klubben äger  också en mindre klubbstuga som kan användas av medlemmarna. Läs mer här.

I medlemsavgiften ingår att medlemmarna får Svenska Båtunionens medlemstidning “Båtliv” som utkommer 6 nummer per år. Medlemskapet ger också möjlighet att teckna en förmånlig båtförsäkring genom Svenska Sjö, Båtägarnas Egen Försäkring. Andra försäkringsbolag lämnar oftarabatt på premien för den som är medlem i en båtklubb.

Vill du veta mer om Ålabodarnas båtklubb, kontakta någon i styrelsen. Se nedan eller använd vårt kontaktformulär.

Ordförande  Bertil Strandman Myrstigen 9  26172 Häljarp  Tel: 0418-435184 Mobil: 0707 454135

e-post: bispost@bahnhof.se

Vice ordf. och sekreterare  Tony Lindberg  Rödeormsväg 7  26162 Glumslöv  Tel: 0418-70623 Mobil: 0708-178063

Kassör  Anders Bolmén  Ålabodstranden 73  26163  Glumslöv   Tel: 0418-70928

Ledamöter Per Carlsson, Bengt Artur Cederholm, Bengt Granath, Karl Lindvall, Mats Mattsson

Länk till klubbens stadgar: Klubbens stadgar