OBS! Föredrag om meteorologi den 18 mars är inställt.

Efter samråd med föredragshållaren Mats Andersson som helst ville skjuta fram det, har Båtklubben och Hamnföreningen beslutat att det planerade föredraget den 18 mars ställs in med tanke på Coronaviruset. Vi kommer att försöka hitta ett datum längre fram när det finns bättre förutsättningar. Alla kommer att informeras när det blir aktuellt igen.

Ålabodarnas Båtklubb och Hamnförening