OBS! ÅBK:s årsmötet 28 april är flyttat fram till obestämt datum.

Än så länge syns det inga tecken på att Covid19-restriktionerna kommer att lättas inom närmsta tiden. På styrelsemöte den 7 april bestämdes att skjuta på årsmötet tills det föreligger klara förutsättningar att träffas i större grupp. Fram tills årsmöte kan hållas förvaltar styrelsen klubbens angelägenheter som vanligt. Ny kallelse kommer så snart direktiven från myndigheten tillåter att vi träffas.

Har ni några kommentarer eller synpunkter så hör av er till någon i styrelsen

Sjösättningsdatum, 23-24 april står fast.

Styrelsen Ålabodarnas båtklubb