Uppmaning till våra medlemmar att testa appen Coboats

Det har diskuterats om vår medlemslista skall distribueras allmänt till medlemmarna eller inte. Det har bl a aktualiserats med anledning av GDPR-reglerna (personintegritet) och det faktum att många betraktar papperslistor som förlegat. Om man ser behovet strikt som att ha möjlighet att snabbt komma i kontakt med sina klubbkompisar vid behov så kan det lösas med en app som är utvecklad för båtklubbssamverkan. Den heter Coboats och är gratis. En av huvudmännen bakom är försäkringsbolaget Svenska Sjö. Man blir medlem i en Coboats-grupp (i vårt fall Ålabodarnas Båtklubb). Det  är ett smidigt sätt att upprätthålla medlemsinformation
digitalt. Informationen är aktuell, du lägger in och uppdaterar den själv och den är endast tillgänglig för anslutna medlemmar.

Klicka här här för att se hur man blir medlem i Coboats-gruppen Ålabodarnas Båtklubb