Elektriska drivlinor för fritidsbåtar

Det kom e-post till klubben från en firma som heter Greenstar Marine. Så här skriver de:

Vi på Greenstar Marine vill gärna komma i kontakt med er i Ålabodarnas Båtklubb och era medlemmar för att stämma av intresset för marina elektriska drivlinor. Vi erbjuder drivsystem lämpade för konvertering av existerande förbränningsmotorer. Om detta koncept väcker intresse för er båtklubb ber vi att vidarebefordra detta e-mail till möjliga intressenter inom klubben, så kan vi informera och förklara det marina eldriftskonceptet lite närmre.

Greenstar Marine är ett företag som sedan 1999 utvecklat och tillverkat elektriska drivlinor för fritidsbåtar. Vi erbjuder elektriska drivsystem mellan 10 och 30 ekvivalenta dieselhästkrafter av absolut högsta kvalitet. Vi märker att allt fler får upp ögonen för marina elektriska drivlinor och vill därmed även nå ut till medlemmarna i er båtklubb. Bifogat i detta mail finner ni en katalog över de elektriska drivsystem vi erbjuder för fritidsbåtar.

Miljövänlighet – Njut av att färdas med gott samvete utan avgaser och oljespill
Tillförlitlighet – Slipp oron över om motorn startar
Servicefritt system – Slipp allt vad gäller olja, impeller, kylvätska och remmar
Låg ljudnivå – Låt naturen höras
Låg driftskostnad – Tanka genom solen, propellern eller ett vanligt vägguttag
Förberedelse inför framtiden – Båten blir moderniserad och förberedd inför framtiden oberoende av energilagring

Vi erbjuder förmånliga mängdrabatter för båtklubbar!


Om detta låter intressant, ta då gärna en titt i vår katalog och ta kontakt med oss via följande alternativ:

Hemsida: www.greenstarmarine.com
E-mail: info@greenstarmarine.com
Tel: 031-148070
Följ oss gärna på Facebook & Instagram

 Med vänliga hälsningar från oss på Greenstar Marine.

Den katalog över elektriska drivsystem hittar ni på denna länk:

Styrelsen har beslutat att skapa en Aktivitetskommitté

Förslag till att bilda en Aktivitetskommitté inom Ålabodarnas Båtklubb

På års/höstmötet 2020 väckte några medlemmar frågan att bilda en kommitté som skall arbeta för att skapa nya aktiviteter och vitalisera klubben. På styrelsemöte den 6 okt behandlades frågan och det beslöts att bilda en sådan kommitté bestående av 3 personer. Styrelsen söker härmed kandidater till kommittén bland våra medlemmar. Känner ni för att jobba med detta så anmäl ert intresse till någon i styrelsen. Det bör komma igång så fort som möjligt.

Direktiv för Aktivitetskommitté:

  1. Kommittén skall till att börja med betraktas som tillfällig och ha en mandatperiod på ett år.
  2. Kommittén bör bestå av tre personer som vardera representerar båtägare med mindre (icke bobara) båtar, båtägare med större motorbåtar samt, båtägare med större segelbåtar. Alla tre får också tänka på att vi har medlemmar utan båt.
  3. Kommittén skall genom egna förslag och förfrågningar bland våra medlemmar hitta sådana aktiviteter och verksamheter som efterfrågas och kan skapa mer gemenskap och sammanhållning i klubben.
  4. Kommittén bör utse en representant som kommer att kallas till styrelsemöten för att rapportera av kommitténs arbete.
  5. Om det efter ett år anses att behovet finns permanentas kommittén.

Uppmaning till våra medlemmar att testa appen Coboats

Det har diskuterats om vår medlemslista skall distribueras allmänt till medlemmarna eller inte. Det har bl a aktualiserats med anledning av GDPR-reglerna (personintegritet) och det faktum att många betraktar papperslistor som förlegat. Om man ser behovet strikt som att ha möjlighet att snabbt komma i kontakt med sina klubbkompisar vid behov så kan det lösas med en app som är utvecklad för båtklubbssamverkan. Den heter Coboats och är gratis. En av huvudmännen bakom är försäkringsbolaget Svenska Sjö. Man blir medlem i en Coboats-grupp (i vårt fall Ålabodarnas Båtklubb). Det  är ett smidigt sätt att upprätthålla medlemsinformation
digitalt. Informationen är aktuell, du lägger in och uppdaterar den själv och den är endast tillgänglig för anslutna medlemmar.

Klicka här här för att se hur man blir medlem i Coboats-gruppen Ålabodarnas Båtklubb