ÅBK:s årsmötet som skulle hållas den 26 mars är inställt.

På grund av ökad risk för spridning av Coronaviruset som råder för närvarande har styrelsen den 17 mars valt att senarelägga årsmötet som var planerat att hållas den 26 mars. Vi vill att så många som möjligt av våra medlemmar ska kunna delta på årsmötet och tar särskilt fasta på rekommendationen att äldre personer befinner sig i riskzonen (vi har ju en del i klubben). Fram tills årsmöte kan hållas förvaltar styrelsen klubbens angelägenheter som vanligt. Ny kallelse kommer så snart vi vet mer om läget kring viruset och möjligheterna att hålla årsmötet.
Styrelsens förslag till sjösättningsdatum, 24-25 april preliminärbokas med kranbilen.
Styrelsen Ålabodarnas båtklubb